Học Tài chính-ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) chỉ làm việc trong ngân hàng?

GIẢI ĐÁP

Học Tài chính-Ngân hàng có khả năng làm việc cho nhiều cơ quan, tổ chức trong và ngoài lĩnh vực Tài chính-Ngân hàng, do vậy cơ hội việc làm là rất rộng không chỉ bó hẹp trong chuyên môn hẹp là tài chính, hay ngân hàng.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp