Học ngành Toán kinh tế của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể kiến tập, thực tập ở đâu?

GIẢI ĐÁP

Ngành Toán kinh tế đào tạo về phân tích, xử lý dữ liệu (data).
Do đó, sinh viên có thể kiến tập, thực tập tại các ngân hàng, công ty tài chính, bảo hiểm, chứng khoán, doanh nghiệp… có quan tâm đến vấn đề khai thác dữ liệu công ty để nâng tầm hoạt động, nâng cao vị thế

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp