Học Kiểm toán ở Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL), có thể làm Kế toán được, nhưng không có ngược lại?

GIẢI ĐÁP

Sinh viên học chuyên ngành kế toán hoặc kiểm toán đều có thể làm các công việc qua lại lẫn nhau. Chuyên ngành kế toán sẽ học nhiều môn học kế toán đặc thù hơn so với kiểm toán và ngược lại. Tuy nhiên sự khác biệt là không quá lớn.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp