Học Hệ thống thông tin quản lý ra làm IT là đúng hay sai?

GIẢI ĐÁP

Học Hệ thống thông tin quản lý ra trường chỉ làm IT là không đúng. Sinh viên tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin quản lý có lợi thế là ra trường có thể làm IT hoặc cũng có thể tham gia vào các ví trị liên quan đến kinh doanh và quản lý nhưng có lợi thế là đã có chuyên môn và hiểu biết về IT. Sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý ra trường có thể làm việc tại 3 loại doanh nghiệp:

1. Doanh nghiệp phần mềm, doanh nghiệp CNTT chuyên cung cấp và triển khai các dự án công nghệ thông tin trong quản trị như SAP, Oracle, Microsoft, FPT, Global CyberSoft, KMS Technology,…

2. Doanh nghiệp kiểm toán & tư vấn, giám sát sự án như các công ty kiểm toán trong nhóm Big4: Ernst & Young, PwC, KMPG, Deloitte.

3. Doanh nghiệp sử dụng các giải pháp công nghệ thông tin trong quản trị kinh doanh như: Tập đoàn Hoa Sen, Nguyễn Kim, Thế Giới Di Động, Bitis, Tập đoàn Thiên Long, Nhựa Duy Tân,…

Như vậy, tốt nghiệp ngành HTTTQL sinh viên có thể làm công việc chuyên về IT (nếu thuộc loại doanh nghiệp thứ nhất), hoặc chuyên một nửa về IT, một nửa về kinh tế (kinh doanh, quản lý, kế toán, kiểm toán) nếu thuộc loại doanh nghiệp thứ hai và ba.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp