Học chuyên ngành Thương mại điện tử của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể làm thêm những công việc gì để nâng cao kỹ năng, chuyên môn?

GIẢI ĐÁP

Người học có thể làm thêm các công việc như hỗ trợ thu thập dữ liệu, thiết kế và quản trị website, fanpage, tư vấn và chăm sóc khách hàng, logistic… để nâng cao kỹ năng chuyên môn trong quá trình học.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp