Học chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể làm thêm những công việc gì để nâng cao kỹ năng, chuyên môn?

GIẢI ĐÁP

Sinh viên cần đảm bảo tốt việc học nếu muốn đi làm thêm. Sinh viên có thể làm nhân viên tập sự, thời vụ tại các tổ chức tài chính, doanh nghiệp. Ngoài ra, sinh viên có thể tham gia các nhóm nghiên cứu với các giảng viên để học hỏi và nâng cao kỹ năng nghiên cứu, ứng dụng những gì được dạy sâu hơn.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp