Học chuyên ngành Marketing.của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể làm thêm những công việc gì để nâng cao kỹ năng, chuyên môn?

GIẢI ĐÁP

Sinh viên nên phải đảm bảo tốt việc học nếu muốn đi làm thêm. Để nâng cao chuyên môn và kỹ năng, sinh viên có thể nộp đơn làm part-time những công việc liên quan đến Marketing hiện nay như: nhân viên email Marketing, social media, sáng tạo nội dung….

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp