Học chuyên ngành Luật Kinh doanh và Luật Thương mại quốc tế của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) có những lợi thế nào so với các cơ sở đào tạo Luật khác?

GIẢI ĐÁP

Sinh viên học ngành Luật nói chung và chuyên ngành Luật Kinh doanh, Luật Thương mại quốc tế của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) có các lợi thế sau đây so với các cơ sở đào tạo khác:
– Chương trình đào tạo chuyên ngành Luật Kinh doanh và Luật Thương mại quốc tế của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) được thiết kế rất chặt chẽ và khoa học, có sự liên kết giữa hai khối ngành Kinh tế và Luật nhằm đáp ứng nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực của ngành Kinh tế và ngành Luật trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay;
– Chương trình đào tạo ngành Luật Thương mại quốc tế của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) đã được kiểm định quốc tế (theo chuẩn các trường Đại học của ASEAN- AUNQA) nên sinh viên chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế sẽ được đào tạo đạt chuẩn tiên tiến của khu vực và thế giới. Do vậy, khi tốt nghiệp, sinh viên rất dễ dàng, thuận lợi để làm việc hoặc tiếp tục học tập nâng cao ở trong nước hoặc nước ngoài;
– Đội ngũ giảng viên ngành Luật nói chung và chuyên ngành Luật Kinh doanh và Luật Thương mại quóc tế nói riêng của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) có chất lượng cao, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ nên sinh viên sẽ được truyền thụ những kiến thức, kỹ năng về ngành Luật, nghề luật phong phú và hiện đại.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp