Học chuyên ngành kinh tế quốc tế của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể kiến tập, thực tập ở đâu?

GIẢI ĐÁP

Chuyên ngành Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại), Sinh viên có thể kiến tập, thực tập ở Các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại (Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao, Vụ hợp tác quốc tế của các Bộ, Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Quốc tế, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở thương mại, Cục xúc tiến thương mại…); Các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế (DN xuất khẩu, nhập khẩu, DN kinh doanh quốc tế, Ngân hàng có hoạt động thanh toán quốc tế; Các DN vận tải quốc tế; các DN logistics; các DN giao nhận quốc tế; các DN mua hàng quốc tế,…..); Các tổ chức, định chế kinh tế quốc tế (ILO, UNCTAD, ADB, IMF, World Bank, NGOs)

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp