Học chuyên ngành kinh tế quốc tế của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cần có những tố chất gì?

GIẢI ĐÁP

Học chuyên ngành Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại), người học cần có tố chất: Khả năng sử dụng ngoại ngữ; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt; có khả năng tư duy phản biện và tư duy hệ thống trong nhiều bối cảnh kinh doanh khác nhau; Sáng tạo, năng động và tự tin.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp