Học chuyên ngành Kinh tế & Quản lý công của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cần có những tố chất gì?

GIẢI ĐÁP

Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công được thiết kế theo hướng tăng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai, sinh viên tốt nghiệp từ ngành Kinh tế và Quản lý công hiện đang công tác tại nhiều vị trí, là kết quả học tập năng nỗ, chủ động của chính người học trên cơ sở từng bước hướng dẫn của Thầy Cô qua từng môn học. Bậc đại học là quá trình học tập nâng cao giúp người học tiếp cận và hình thành những định hướng nghề nghiệp rõ ràng trong tương lai. Do đó bạn chỉ cần học tốt và mang theo hành trang kiến thức tích lũy được ở bậc phổ thông cùng với sự cố gắng của mình thì bạn hoàn toàn có thể tham gia học tập ngành Kinh tế và Quản lý công, việc còn lại trang bị nghề nghiệp chuyên môn như thế nào sẽ được hướng dẫn, giảng dạy của đội ngũ Thầy Cô trong Chương trình

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp