Học chuyên ngành Kinh tế học của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) thì sinh viên có cơ hội để học cao học tại UEL hay không?

GIẢI ĐÁP

Trong hơn 20 năm qua, Khoa Kinh tế đã có bề dày đào tạo sau đại học từ hệ Thạc sĩ, Tiến sĩ với các chuyên ngành Kinh tế học, Kinh tế và quản lý công; Kinh tế chính trị thông qua nhiều phương thức thi tuyển, xét tuyển, tuyển thẳng. Ngoài ra, sinh viên từ năm thứ ba có thể có cơ hội học liên thông theo chương trình BS-MS.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp