Học chuyên ngành Kinh tế học của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể làm thêm những công việc gì để nâng cao kỹ năng, chuyên môn?

GIẢI ĐÁP

Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế học giúp sinh viên áp dụng được kiến thức kinh tế học vi mô trong giải quyết vấn đề của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, áp dụng kiến thức kinh tế học vĩ mô để phân tích, đánh giá và đề xuất chính sách kinh tế vĩ mô trong các cơ quan khu vực công, áp dụng kiến thức phân nhánh của kinh tế học trong việc lựa chọn phân bổ hiệu quả nguồn lực. Do đó dựa vào định hướng nghề nghiệp trong tương lai, sinh viên có thể chọn làm thêm trong các doanh nghiệp, cơ quan khu vực công và tư để trau dồi, học hỏi kinh nghiệm.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp