Học chuyên ngành Kinh tế học của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cần có những tố chất gì?

GIẢI ĐÁP

Tố chất phù hợp nhất để học chuyên ngành Kinh tế học
– Có khả năng tính toán, tư duy logic và trí nhớ tốt.
– Có sự đam mê, sáng tạo, năng động.
– Có khả năng phân tích và đánh giá vấn đề
– Có khả năng tự học, tự nghiên cứu
– Có tư duy phản biện và sáng tạo

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp