Học chuyên ngành Kinh doanh số & Trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cần có những tố chất gì?

GIẢI ĐÁP

Ngành Kinh doanh số & Trí tuệ nhân tạo tại Khoa Hệ thống thông tin có đặc thù đào tạo theo hệ cử nhân, qua đó, người học
cần được trang bị vững chắc các kiến thức nền tảng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, kinh doanh và quản lý, đồng thời có khả năng ứng dụng cũng như thực hành các kiến thức đã học. Bên cạnh khối lượng kiến thức cơ sở và chuyên ngành, người học cũng rất cần được trang bị các kỹ năng và phẩm chất cá nhân cần thiết để có thể tự nghiên cứu, tự phát triển cũng như khả năng phối hợp làm việc trong một môi trường năng động, tích cực và sáng tạo tại các doanh nghiệp hiện nay. Từ đặc thù đào tạo này, Khoa Hệ thống thông tin xác định quan điểm đào tạo cần xoay quanh bốn trọng tâm giáo dục theo tiêu chuẩn của UNESCO: Học để biết (learn to know), Học để làm (learn to do), Học để trưởng thành (learn to be) và Học để có thể làm việc cùng nhau(learn to live together).

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp