Học chuyên ngành kinh doanh quốc tế của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể làm thêm những công việc gì để nâng cao kỹ năng, chuyên môn?

GIẢI ĐÁP

Học chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, để nâng cao kỹ năng, chuyên môn, sinh viên có thể làm thêm các công việc có liên quan đến kinh doanh, kinh tế quốc tế, dự án đầu tư, nghiên cứu thị trường

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp