Học chuyên ngành kinh doanh quốc tế của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cần có những tố chất gì?

GIẢI ĐÁP

Học chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, người học cần có tố chất: Khả năng sử dụng ngoại ngữ; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt; có khả năng tư duy phản biện và tư duy hệ thống trong nhiều bối cảnh kinh doanh khác nhau; Sáng tạo, năng động và tự tin. Bên cạnh đó, ngoài các phẩm chất của một sinh viên nói chung, sinh viên cần rèn luyện, học tập để hội tụ được các phẩm chất chuyên môn đặc thù của ngành học đó là “kinh doanh” và “quốc tế”

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp