Học chuyên ngành kế toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể làm thêm những công việc gì để nâng cao kỹ năng, chuyên môn?

GIẢI ĐÁP

SV cần đảm bảo thời gian học tập ở trường. Nếu sắp xếp cân đối được thời gian học tập tốt ở trường, SV có thể tham gia làm gia một số công việc làm thêm như kế toán thời vụ, tư vấn sử dụng phần mềm kế toán, tham gia các nhóm nghiên cứu cùng các GV để nâng cao kỹ năng chuyên môn và khả năng nghiên cứu.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp