Học chuyên ngành kế toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cần có những tố chất gì?

GIẢI ĐÁP

Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế tài chính cho người sử dụng để ra quyết định nên chuyên ngành kế toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cần có những tố chất như: chăm chỉ, cẩn thận; trách nhiệm; trung thực; khả năng phân tích tổng hợp cũng như học tập suốt đời…Các kỹ năng và tố chất của người học có thể được đào tạo và phát triển trong quá trình học tập.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp