Học chuyên ngành Công nghệ tài chính của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) thì sinh viên có cơ hội để học cao học tại UEL hay không?

GIẢI ĐÁP

UEL có các chương trình sau đại học cho người mới tốt nghiệp, chương trình học chuyển tiếp từ đại học, xét tuyển, tuyển thằng cho sinh viên mới tốt nghiệp học cao học. SV học ngành Công nghệ tài chính có thể học tiếp chương trình cao học ngành Tài chính – Ngân hàng.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp