Học chuyên ngành Công nghệ tài chính của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể kiến tập, thực tập ở đâu?

GIẢI ĐÁP

Bộ phận quản lý, kiểm soát hệ thống tài chính tại các cơ quan quản lý tài chính Nhà nước; phát triển sản phẩm công nghệ tài chính tại các doanh nghiệp dịch vụ tài chính ngân hàng; các công ty Fintech; các dự án sáng tạo khởi nghiệp trong lĩnh vực Fintech; Giảng viên và nghiên cứu viên chuyên môn fintech

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp