Giảng viên của chương trình cử nhân quốc tế Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) như thế nào?

GIẢI ĐÁP

Giảng viên(GV Việt Nam + GV nước ngoài) tham gia giảng dạy chương trình bao gồm các GV của UEL, các trường ĐH thành viên VNU và các GV đến từ các trường Đại học trên địa bàn TPHCM

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp