Em có đọc qua đặc tả chương trình của ngành này có liên quan mật thiết đến Công nghệ thông tin. Hiện giờ công nghệ thông tin em còn tệ vậy có thể theo học ngành này được không? Hay là vào trường sẽ được đào tạo về công nghệ thông tin?

GIẢI ĐÁP

Chương trình không yêu cầu em phải biết trước về công nghệ thông tin (CNTT). Trong chương trình các môn học liên quan đến CNTT được xây dựng từ cơ bản đến nâng cao. Phương pháp giảng dạy hiện đại lấy người học làm trung tâm sẽ cung cấp và hỗ trợ các em xây dựng kiến thức và kỹ năng đáp ứng chương trình đào tạo.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp