Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp của chuyên ngành Toán kinh tế Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cao không ?

GIẢI ĐÁP

Chào bạn, sinh viên ngành Toán kinh tế được đào tạo đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực làm việc với dữ liệu, khai thác để phát triển công ty, doanh nghiệp. Đặc biệt, sau đại dịch Covid thì nhu cầu này càng tăng cao. Chẳng hạn như việc khai thác dữ liệu giúp quảng bá sản phẩm, tìm và giữ khách hàng, giảm chi phí, tinh gọn nhân sự, đánh giá cho vay v.v…. Tất cả đều là hoạt động hàng ngày của các công ty. Đặc biệt. nếu bạn có năng lực và kỹ năng nghề nghiệp tốt, công việc sẽ tự tìm đến bạn. Chẳng hạn như đã có một số sinh viên khóa đầu tiên thể hiện tốt năng lực và kỹ năng nghề nghiệp trong đơn vị thực tập đã được đề nghị ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp