Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp của chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cao không ?

GIẢI ĐÁP

Sinh viên học ngành Tài chính-Ngân hàng luôn được các tổ chức tài chính, ngân hàng tuyển dụng thực tập, tập sự và nhân viên chính thức từ năm 4. Nằm trong nhóm Các ngân hàng nhóm Big4 ưu tiên tuyển dụng. Đồng thời, theo thống kê, đa số sinh viên đều có việc làm sau tốt nghiệp trong vòng 6 tháng.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp