Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp của chuyên ngành Luật Dân sự, Luật Tài chính – Ngân hàng và Luật và Chính sách công Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cao không ?

GIẢI ĐÁP

Nhu cầu nhân lực của các chuyên ngành Luật Dân sự, Luật Tài chính – Ngân hàng và Luật và Chính sách công là rất cao. Do vậy, tốt nghiệp các chuyên ngành này bạn sẽ có nhiều cơ hội để tìm kiếm việc làm phù hợp.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp