Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp của chuyên ngành Kinh doanh số & Trí tuệ nhân tạo Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cao không ?

GIẢI ĐÁP

Hiện nay trên thị trường đang thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực có chuyên môn về Kinh tế số, Phân tích dữ liệu
kinh doanh, toán và trí tuệ nhân tạo, vì vậy nhu cầu tuyển dụng và trả lương cao hơn mặt bằng chung ở lĩnh vực này. Các bạn tìm kiếm thông tin từ các bài báo về tình hình nhân lực trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu sẽ thấy rõ điều này. Nhiều sinh viên của Khoa học chuyên ngành Thương mại điện tử, hệ thống thông tin quản lý nhưng do yêu thích lĩnh vực ứng dụng trí tuệ nhân tạo và kinh doanh số nên chuyển qua làm lịch vực này do nhu cầu cao.
Định hướng nghề nghiệp của sinh viên chương trình chất lượng cao Kinh doanh số
và trí tuệ nhân tạo, thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý gồm 3 nhóm nghề nghiệp
chính: Chuyên viên ứng dụng và triển khai, Chuyên gia tư vấn: sau khi tốt nghiệp và tích luỹ kinh nghiệm sinh viên có thể
tham gia đội ngũ những chuyên gia về kinh doanh số, phân tích kinh doanh, trí
tuệ nhân tạo có khả năng am tường những kiến thức về kinh doanh; có khả
năng đánh giá, lựa chọn, đề xuất và tư vấn các giải pháp phân tích kinh
doanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số cho doanh nghiệp, Giảng viên và nghiên cứu viên: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng nghiên
cứu và giảng dạy, có thể làm trợ giảng và tiến tới trong tương lai trở thành giảng
viên cao cấp tại các trường đại học; chuyên viên nghiên cứu, tư vấn, phân tích,
ứng dụng và phát triển các giải pháp mới trong lĩnh vực Kinh doanh số và trí tuệ
nhân tạo cho các doanh nghiệp trong nền kinh tế.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp