Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp của chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cao không ?

GIẢI ĐÁP

Ngành Hệ thống thông tin quản lý hiện nay đang có nhu cầu nhân lực rất lớn, các khóa sinh viên những năm gần đây, khi tốt nghiệp đúng hạn, gần như 100% có được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Hơn 50% sinh viên có việc làm ngay từ năm học cuối.
Sinh viên tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin quản lý sẽ có cơ hội làm việc trong lĩnh vực nghề nghiệp sau đây:
– Tư vấn, lập kế hoạch, xây dựng và triển khai các dự án hệ thống thông tin, dự án ERP (hoạch định nguồn lực doanh nghiệp), các dự án thương mại điện tử tại các công ty cung cấp giải pháp.
– Vận hành, khai thác, quản lý và phát triển các dự án hệ thống thông tin, dự án ERP, các dự án thương mại điện tử tại các doanh nghiệp sử dụng giải pháp.
– Kiểm toán viên hệ thống thông tin trong các công ty kiểm toán.
– Phân tích dữ liệu, khai thác dữ liệu, thống kê dự báo trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, quản lý kết hợp với công cụ tin học nhằm mục tiêu hỗ trợ ra quyết định trong quản lý doanh nghiệp.
– Lập trình viên, kiểm tra và bảo đảm chất lượng phần mềm trong các công ty phần mềm hoặc tham gia vào các bộ phận IT (Information Technology) trong doanh nghiệp.
– Tiếp tục học nâng cao trình độ ở các bậc sau đại học bổ sung vào đội ngũ giảng viên làm công tác giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng và THCN.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp