Chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kỹ năng gì cho sinh viên?

GIẢI ĐÁP

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên học ngành Tài chính-Ngân hàng đạt các chuẩn kỹ năng sau đây:
– Kỹ năng thực hành chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng: Thể hiện kỹ năng thực hành, sử dụng tốt công nghệ và công cụ để tác nghiệp, hoạch định và quản lý trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng;
– Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng: Thể hiện kỹ năng tìm kiếm, thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu để nhận diện, đánh giá, giải quyết vấn đề và ra quyết định;
– Kỹ năng làm việc độc lập: Thể hiện khả năng phản biện, tư duy sáng tạo, khả năng nghiên cứu và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường thay đổi;
– Kỹ năng giao tiếp: Trình bày, diễn giải, truyền đạt vấn đề và giải pháp đến người khác một cách hiệu quả kể cả bằng tiếng Anh;
– Kỹ năng làm việc nhóm và hợp tác: Thể hiện kỹ năng lắng nghe, quản lý cá nhân, hợp tác, thiết lập quan hệ và làm việc nhóm;
– Kỹ năng hội nhập: Thể hiện khả năng thích nghi tốt với môi trường mới, sự biến động của môi trường sống và làm việc;
– Kỹ năng học tập suốt đời: Thể hiện kỹ năng tự học, sử dụng công nghệ mới và nghiên cứu

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp