Chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kiến thức gì cho sinh viên?

GIẢI ĐÁP

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên học ngành Tài chính-Ngân hàng đạt các chuẩn kiến thức sau đây:
– Thể hiện kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, công nghệ thông tin, khoa học xã hội và pháp luật;
– Thể hiện kiến thức nền tảng về kinh tế, kinh doanh và quản lý;
– Thể hiện đủ kiến thức chuyên môn từ cơ bản đến nâng cao để hệ thống hóa, tổng hợp và vận dụng các lý thuyết về thị trường tài chính, đầu tư tài chính, quản trị tài chính, tài chính công;
– Thể hiện đủ kiến thức chuyên môn từ cơ bản đến nâng cao để hệ thống hóa, tổng hợp và vận dụng các lý thuyết về chính sách tiền tệ, ngân hàng trung ương, quản trị các trung gian tài chính.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp