Chuyên ngành Marketing của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kiến thức gì cho sinh viên?

GIẢI ĐÁP

Chuyên ngành Marketing cung cấp cho người học những kiến thức tổng quát trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, tự nhiên, xã hội và nhân văn và chuyên ngành marketing giúp người học có đủ năng lực và kiến thức nghiên cứu thị trường, nắm bắt hành vi khách hàng, từ đó thiết lập và vận hành các chiến lược và chiến dịch Marketing cho doanh nghiệp

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp