Chuyên ngành kinh tế quốc tế của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kỹ năng gì cho sinh viên?

GIẢI ĐÁP

Chuyên ngành Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) trang bị cho người học những kỹ năng, phẩm chất cần thiết để có thể thích ứng, nhạy bén và tự tin trước những thay đổi của môi trường kinh tế toàn cầu. Bằng cách cung cấp những trải nghiệm học tập khác nhau trong và ngoài lớp học, người học được khuyến khích phát triển kỹ năng tư duy toàn cầu, có trải nghiệm học tập hiệu quả tại UEL để trở thành nền tảng của học tập suốt đời.
Kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp: Thể hiện khả năng phân tích, tổng hợp dữ liệu, thông tin để giải quyết vấn đề và ra quyết định kinh doanh hiệu quả; Có khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức; có khả năng tư duy phản biện và tư duy hệ thống trong nhiều bối cảnh kinh doanh khác nhau.
Làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp: Có khả năng làm việc với người khác trong các bối cảnh kinh doanh và nghề nghiệp khác nhau; có khả năng giao tiếp trong các bối cảnh khác nhau; có kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ.
Năng lực thực hành nghề nghiệp: Hiểu rõ bối cảnh bên ngoài, xã hội và môi trường; hiểu rõ bối cảnh doanh nghiệp và môi trường kinh tế quốc tế; áp dụng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh tế quốc tế.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp