Chuyên ngành kinh tế quốc tế của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kiến thức gì cho sinh viên?

GIẢI ĐÁP

Chuyên ngành Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) cung cấp những kiến thức từ cơ bản theo chiều rộng: sinh viên hiểu biết về các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học pháp lý, khoa học kinh tế để có thể áp dụng kiến thức thành công trong nhiều lĩnh vực và các vị trí tuyển dụng, đến kiến thức chuyên sâu: sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản về Kinh tế, kinh doanh và chuyên sâu về Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế, Đàm phán quốc tế, thanh toán quốc tế, Vận tải quốc tế, logistics, quản trị xuất nhập khẩu, Marketing quốc tế, Kinh tế đối ngoại…. ) để sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động hoặc tiếp tục học ở bậc sau đại học trong và ngoài nước.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp