Chuyên ngành kinh tế quốc tế của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có chương trình liên kết, trao đổi sinh viên với các cơ sở đào tạo nước ngoài hay không?

GIẢI ĐÁP

Chuyên ngành Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) hiện đã có nhiều khóa học đã thực hiện các chương trình trao đổi quốc tế ngắn hạn, dài hạn với các quốc gia phát triển trên thế giới như Pháp, Đức, Ba Lan, Thái Lan, Indonesia,…

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp