Chuyên ngành Kinh tế & Quản lý công của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có chương trình liên kết, trao đổi sinh viên với các cơ sở đào tạo nước ngoài hay không?

GIẢI ĐÁP

Chương trình liên kết, trao đổi sinh viên với các cơ sở nước ngoài được thực hiện theo chương trình, kế hoạch chung của Trường, Sinh viên có thể ứng tuyển tham gia chương trình khi đáp ứng được các tiêu chí của tổ chức liên kết, trao đổi, một số sinh viên của ngành đã nhận được học bổng học tập, đào tạo ngắn hạn ở các nước như Singapore, Ba Lan,… Ngoài ra, trong quá trình học, sinh viên sẽ có cơ hội được tham quan, kiến tập trong và ngoài nước; có cơ hội giao lưu, trao đổi với sinh viên quốc tế, tham gia các hoạt động được tổ chức tại các cơ sở. Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế học được xây dựng trên cơ sở tham khảo các chương trình đào tạo quốc tế, một số môn học có sử dụng tiếng Anh trong dạy và học. Sau khi tốt nghiệp, một số sinh viên của ngành đã tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn tại các nước như Mỹ, Úc, Pháp, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore,…

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp