Chuyên ngành Kinh tế học của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kỹ năng gì cho sinh viên?

GIẢI ĐÁP

Sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng chuyên môn bao gồm kỳ năng phân tích, đánh giá, phản biện và sáng tạo, kỹ năng hoạch định, tư vấn chính sách, kỹ năng định lượng và dự báo. Ngoài ra sinh viên còn có kỹ năng mềm: kỹ năng giao tiếp ứng xử và tạo lập mối quan hệ, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng ngoại ngữ nghe nói đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng Tiếng Anh.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp