Chuyên ngành kinh doanh quốc tế của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kỹ năng gì cho sinh viên?

GIẢI ĐÁP

Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế trang bị cho người học những kỹ năng sau:
Kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp: Thể hiện khả năng phân tích, tổng hợp dữ liệu, thông tin để giải quyết vấn đề và ra quyết định kinh doanh hiệu quả; Có khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức; Có khả năng tư duy phản biện và tư duy hệ thống trong nhiều bối cảnh kinh doanh khác nhau; Có thái độ tư tưởng đúng đắn và khả năng học tập suốt đời; Có đạo đức, công bằng và các trách nhiệm khác đối với cộng đồng.
Làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp: Có khả năng làm việc với người khác trong các bối cảnh kinh doanh và nghề nghiệp khác nhau; Có khả năng giao tiếp trong các bối cảnh khác nhau; Có kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ.
Năng lực thực hành nghề nghiệp: Hiểu rõ bối cảnh bên ngoài, xã hội và môi trường; Hiểu rõ bối cảnh doanh nghiệp và kinh doanh quốc tế; Hình thành ý tưởng kinh doanh quốc tế; Thiết kế dự án kinh doanh quốc tế; Đánh giá dự án kinh doanh quốc tế; Hoàn thiện dự án kinh doanh quốc tế.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp