Chuyên ngành Công nghệ tài chính của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kiến thức gì cho sinh viên?

GIẢI ĐÁP

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên học ngành công nghệ tài chính đạt các chuẩn kiến thức sau đây:
– Kiến thức về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên;
– Kiến thức cơ bản và nâng cao về khoa học máy tính, khoa học dữ liệu;
– Kiến thức cơ bản và nâng cao về kinh tế, kinh doanh trong thời đại kỷ nguyên số;
– Kiến thức cơ bản và nâng cao về tài chính, quản lý tài chính và đầu tư trong thời đại kỷ nguyên số;

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp