Chương trình Cử nhân liên kết quốc tế tại Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có những điểm nổi bật nào so với chương trình chính quy?

GIẢI ĐÁP

– Học tập hoàn toàn bằng TA
– Chương trình học toàn phần của nước ngoài
– Được giảng dạy bởi cả GV Việt Nam và GV nước ngoài
– Cơ hội giao lưu sinh viên quốc tế, kiến tập nước ngoài
– Bằng cấp quốc tế

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp