Cho em hỏi, sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế & Quản lý công chỉ làm việc trong cơ quan nhà nước phải không?

GIẢI ĐÁP

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Kinh tế & Quản lý công, ngoài làm việc trong các cơ quan nhà nước còn có thể làm việc cho các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI; tổ chức phi chính phủ.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp