Cho em hỏi sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế học thì chỉ làm công tác nghiên cứu hay còn lĩnh vực nào khác?

GIẢI ĐÁP

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Kinh tế học cò thể làm nhiều công việc khác nhau như: Quản lý nhân sự; nghiên cứu thị trường; giảng viên trong trong các trường Đại học, cao đẳng chuyên ngành kinh tế; Quản trị chiến lược; thẩm định dự án; tư vấn đầu tư; cán bộ trong các cơ quan nhà nước….

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp