Thông tin xét tuyển Phương thức 4: Dựa trên kết quả kỳ thi ĐGNL vào đại học năm 2023

Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) thông báo về việc xét tuyển vào đại học chính quy dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2023

Xem chi tiết