Ông Võ Văn Minh

Cựu học viên cao học khóa 11 - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương