Ông Bùi Tá Hoàng Vũ

Cựu học viên cao học khóa 2 - Giám đốc Sở Công thương TP.HCM