Bà Dương Thị Nữ

Cựu sinh viên khóa 06 - Giám đốc cấp cao Bộ phận Dịch vụ Đảm bảo Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam