phương thức tuyển sinh

Các phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 (dự kiến)

Trường Đại học Kinh tế - Luật có nhiều phương thức xét tuyển vào các chương trình đào tạo đại học chính quy. Các phương thức xét tuyển này hoàn toàn độc lập với nhau, thí sinh được đăng ký bằng nhiều phương thức khác nhau để xét tuyển vào Trường.

Xem chi tiết