trung tâm bên ngoài

Trường hợp em trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế -Luật năm 2023 nhưng không đạt chuẩn tiếng Anh đầu vào thì em có được quyền học tiếng Anh ở các trung tâm bên ngoài không?

Khoản 4, Điều 6, Quyết định 1579 nêu trên Quy định: “sinh viên chưa đạt trình độ tiếng Anh để tham gia vào chương trình chính khóa theo quy định phải tham gia học tiếng Anh nền tảng tại trường”. Đồng thời, ngoài tiếng Anh nền tảng tại trường, việc tham gia các khóa học…

Xem chi tiết