thi đánh giá năng lực

Khi xét tuyển phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực (ĐHQG-HCM tổ chức), trường Đại học Kinh tế – Luật lấy kết quả chỉ đợt 1 hay cả 2 đợt.

Khi xét tuyển phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực (ĐHQG-HCM tổ chức), trường Đại học Kinh tế – Luật lấy kết cả 2 đợt, điểm đợt nào cao thì nhà trường sẽ tự động lấy đưa vào phần mềm xét tuyển.

Xem chi tiết