Thể thao

Trường Đại học Kinh tế – Luật có xét tuyển học sinh đạt giải cao về thể thao hay nghệ thuật cấp quốc gia hay không?

Trường Đại học Kinh tế – Luật có xét tuyển học sinh khuyết tật: khiếm thị, khiếm thính theo Điều 8, khoản 2, điểm c Quy chế tuyển sinh đại học. Cụ thể: Thí sinh tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu tại các giải quốc tế chính thức được Bộ Văn hóa, Thể…

Xem chi tiết