Phương thức xét tuyển

Trường Đại học Kinh tế – Luật năm nay có bao nhiêu phương thức xét tuyển? xem đề án tuyển sinh của trường ở đâu?

Trường Đại học Kinh tế – Luật năm nay có 05 phương thức xét tuyển: Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng (chi tiết) Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển (UTXT) theo quy định của ĐHQG-HCM (chi tiết) Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp…

Xem chi tiết